Ang Alamat Ng Araw at Gabi (2011)

for string orchestra

[Score | Recording]

Premiered by Gate City Camerata at the University of North Carolina-Greensboro (NC)

Performed by the UNC-G String Orchestra at the University of North Carolina-Greensboro (NC)

Gate City Camerata, University of North Carolina-Greensboro

Program Notes:

Noong unang panahon ay panay na liwanag at walang dilim, sapagkat sina adlaw at Bulaw ay mag-asawang maligayang namumuhay. Sila aynagkaroon ng maraming anak. Ang kanilang anak ay mga at bituin na nagkakalat kung kaya't lalong nagliwanag sa kalangitan. 

Minsan ay nagkagalit nang malubha ang mag-asawa na humantong sa paghihiwalay. Pinamili ang mga anak kung kanino sasama. Sapagkat mas mabait ang ina, sa kanya sumama ang lahat ng mga tala at bituin. walang nagawa si Adlaw kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Simula noon, kapag araw mag-isang nagbibigay liwang si Adlaw. At kung gabing madilim tulong-tulong na nagpapaliwanag ang mag-iinang Bulan, mga tala at bituin. 

Once, the Sun and the Moon were married, and they had many children; the stars. The Sun was very fond of his children, but whenever hetried to embrace any of them, he was so hot that he burned them up. This made the Moon so angry that finally she forbade him to touch them again, and he was greatly grieved.

One day the Moon went down to the spring to do some washing, and when she left she told the Sun that he must not touch any of their children in her absence. When she returned, however, she found that he had disobeyed her, and several of the children had perished.  She was very angry, and picked up a banana tree to strike him, whereupon he threw sand in her face, and to this day you can see the dark marks on the face of the Moon.  Then the Sun started to chase her, and they have been going ever since. Sometimes he gets so near that he almost catches her, but she escapes, and by and by she is far ahead again.